Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities

1.1.     Onder TILT design en antiek  wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, met KVK-nummer 56127278

1.2.     Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.tiltdesignenantiek.nl een bestelling plaatst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.     Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webwinkel www.tiltdesignenantiek.nl worden gedaan.
2.2.     Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3.     Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4.     Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve TILT design en antiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TILT design en antiek  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1.     TILT design en antiek heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.

3.2.     TILT design en antiek kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.

3.3.     Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. Tilt design en antiek kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

 

Artikel 4 Overmacht

4.1.     Indien TILT design en antiek door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

4.2.     Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke TILT design en antiek niet aan te rekenen zijn.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1.     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s  tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2.     Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

 

Artikel 6 Bestelling

6.1.     TILT design en antiek neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en TILT design en antiek  wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘ ik bevestig deze bestelling’  te klikken. De klant ontvangt direct per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling.

6.2.     Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd die de server aangeeft bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.

6.3. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde items houdt TILT design en antiek maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden.

6.4. TILT design en antiek verkoopt haar lampen exclusief gloeilampen en  elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen. 

6.5. TILT design en antiek verkoopt uitsluitend originele vintage, Art-Deco en industriële (tweedehands) items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.

 

Artikel 7 Betaling

7.1.     De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van TILT design en antiek, op de bestelling staat de bestelinformatie en het totale bedrag van de bestelling (artikelprijzen plus (eventuele) verzendkosten).

7.2.     Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving,  betalen bij ophalen of directe betaling iDEAL . Met iDEAL kan je vertrouwd, veilig, makkelijk en snel afrekenen in je eigen vertrouwde internet betaalomgeving met de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Toegang tot internetbankieren bij een van de deelnemende banken (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortisbank) is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL

7.3.      Zodra de betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd of bezorgd volgens afspraak.  

 

Artikel 8 Verzending algemeen

8.1.     De artikelen blijven eigendom van TILT design en antiek tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

8.2.     De verzendkosten voor verzenden  binnen Nederland zijn gratis. Afhalen in het magazijn is ook gratis. De verzendkosten buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden.

8.3.  Indien door de grootte van de artikelen verzenden niet mogelijk is kunnen wij bezorgen. TILT design en antiek bezorgt binnen en buiten Nederland. De bezorgkosten binnen Nederland bedragen €0,40 per gereden kilometer. Voor bezorging buiten Nederland wordt individueel een prijs met de klant afgesproken. Hierover kunt u contact met TILT design en antiek opnemen om de mogelijkheden en kosten te overleggen.

8.4.     Bestellingen worden als pakket verstuurd of bezorgd via onze eigen bezorgservice of  een erkend bezorgbedrijf. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres.

8.5.     De door TILT design en antiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8.6.     Alle zendingen worden als standaard verzonden of bezorgd, zonder verzekering, aangetekend of een andere vorm van extra zekerheid. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan Tilt design en antiek laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen.

8.7.     TILT design en antiek streeft ernaar bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen voor verzending aan te bieden.  TILT design en antiek verzendt haar artikelen met PostNL.Voor bezorgen wordt in overleg met de klant een datum en tijdstip gekozen.

8.8.     TILT design en antiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

 

Artikel 9 Retourneren

9.1.     Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 werkdagen uw bestelling terugsturen.

9.2.     Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat TILT design en antiek binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling per email op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens.
Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.

9.3.      Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.

9.4.      De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

9.5.      Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door TILT design en antiek. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TILT design en antiek schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Tilt design en antiek de klant hiervan in kennis stellen. TILT design en antiek heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Artikel 10 Vragen

10.1     Alle vragen kunnen gesteld worden via email:
info@tiltdesignenantiek.nl of via onze facebookpagina: www.facebook.com/TILTdesignenantiek
TILT design en antiek streeft ernaar uw vragen snel te beantwoorden.

 

Artikel 11 Privacy beleid

11.1.    TILT design en antiek respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk  om met de persoonsgegevens van de klant.

11.2.    Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant worden zorgvuldig beheerd en  bewaard in een database. De gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door TILT design en antiek en zullen niet aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.   Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1. TILT design en antiek is  niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor TILT design en antiek niet te voorzien gebrek.

13.2. Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan TILT design en antiek laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen..

13.3.  Elektronische apparaten worden door TILT design en antiek getest en alleen verkocht als deze werkend zijn. Echter kan TILT design en antiek, gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven

 


Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!
06-24617266 (Roel) / 06-18961664 (Marion)
of: info@tiltdesignenantiek.nl

Categorieën

  Winkelmand

  Uw winkelmand bevat geen producten.

  Verzendkosten € 0,00
  Totaal € 0,00

  Afrekenen

  PayPal